Sloopwerkzaamheden gepland? Houd rekening met asbest!

Sloopwerkzaamheden gepland? Houd rekening met asbest!

Ben je van plan om sloopwerkzaamheden te gaan verrichten? Dan ga je jezelf goed moeten voorbereiden op verschillende zaken, waaronder het gevaar van asbest aangezien losgebonden asbest gevaarlijk is voor het lichaam. Lees de onderstaande tekst eerst goed door als je sloopwerkzaamheden gepland hebt staan op je agenda zodat je rekening kunt houden met asbest.

Asbest tijdens sloopwerkzaamheden

Staat het amoveren van je woning op de planning, dan ga je rekening moeten houden met asbest. In hoeverre asbest gevaarlijk is, hangt af van wat voor soort asbest er te vinden is tijdens het slopen. Gaat het om hechtgebonden asbest, dan kan je het asbest nog laten liggen aangezien er geen sprake is van gevaar. Mocht het gaan om losgebonden asbest, dan ga je direct in actie moeten komen. De losse asbestdeeltjes kunnen namelijk in de lucht komen en zijn zeer schadelijk voor het lichaam indien ze worden ingeademd. Je kunt verschillende longproblemen krijgen, waaronder longkanker en ademhalingsproblemen. Tijdens sloopwerken kan losgebonden asbest verspreiden aangezien het om haar fijne vezeltjes gaat die amper met het blote oog te zien zijn.

Materialen scheiden en afvoeren

Wil je rekening houden met asbest tijdens sloopwerkzaamheden, dan is het verstandig om de gesloopte materialen te scheiden en af te voeren. Het is sterk afgeraden om het afval op een hoop te gooien, aangezien je het milieu op deze manier enorm aantast. Bepaalde materialen kunnen na de sloopwerkzaamheden nog worden hergebruikt. Denk bijvoorbeeld aan hout en steen.

Beste werkwijze

Op moment dat je overgaat tot het verrichten van de sloopwerkzaamheden, dan gaat dit op een veilige en verantwoordelijke manier moeten gebeuren. Ga eerst na wat voor soorten materialen er allemaal zitten in het gebouw, welke kunnen worden hergebruikt en in hoeverre er sprake is van asbest. Dit geldt vooral tijdens het amoveren van grote gebouwen, waarbij asbest sneller kan voorkomen.

Asbest tegengekomen?

Indien je asbest tegenkomt tijdens het amoveren, dan is het cruciaal om hier zorgvuldig mee om te gaan zodat de vezels niet kunnen verspreiden. Neem contact op met een expert zoals Bergevoet BV als je hier zelf geen ervaring mee hebt.