De beste notaris
in je regio

Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan

Klanten

Plaats je klus, ontvang tot 4 offertes Vrijblijvende offertes van specialisten uit de regio

Plaats je klus

Notaris

Op zoek naar een deskundige en vakbekwame notaris? Een notaris is een jurist die gerechtelijke transacties opstelt, bevestigt en bewaart. Notarissen zijn een essentieel onderdeel van de juridische wereld en hebben een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Ze helpen bij de juridische documentatie en procedures bij een aantal belangrijke zaken, zoals erfenissen, testamenten, eigendomsaankopen en andere belangrijke juridische transacties. Notarissen kunnen ook helpen bij het opstellen van contracten. Dit omvat het opstellen van contracten voor de verkoop van eigendommen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten of andere contractuele overeenkomsten. Als een notaris betrokken is bij het opstellen van een contract, betekent dit dat de notaris verantwoordelijk is voor de eerlijkheid en de naleving van de contractuele bepalingen. Notarissen kunnen ook betrokken zijn bij het verstrekken van juridisch advies aan hun cliënten. Ze kunnen hun cliënten bijstaan bij het begrijpen van juridische documenten, het verkrijgen van informatie over de wet en het verzamelen van de juiste documenten om de transactie te voltooien. Tot slot kunnen notarissen ook betrokken zijn bij het indienen van een klacht bij de rechtbank. Als een klacht is ingediend, kan de notaris de cliënt bijstaan en helpen bij het verkrijgen van de juiste informatie om de zaak te ondersteunen.

Wij hebben de zoektocht naar een notaris makkelijker gemaakt. Vul hieronder in het formulier je gegevens in en een beschrijving die uitlegt waarom je een notaris zoekt en verstuur deze. Binnen 24 uur ontvang je gratis offertes van notarissen uit jouw regio. Zo weet je precies waar in jouw omgeving een deskundige notaris te vinden is waar je bij terecht kunt.

Wat kost een notaris?

Een notaris kan een goede investering zijn als je een belangrijke financiële transactie of een levensveranderende gebeurtenis zoals een huwelijk of een testament wilt afhandelen. De kosten van een notaris kunnen variëren van redelijk laag tot relatief duur, afhankelijk van wat voor soort diensten je nodig hebt.

Als je bijvoorbeeld een testament maakt, is er een eenmalige kostenpost voor de notaris. Deze kosten zijn meestal afhankelijk van de complexiteit en omvang van het testament, maar ze zijn meestal redelijk laag. Als je bijvoorbeeld een klein testament voor een klein vermogen maakt, zou je ongeveer €200 moeten betalen. Als je een complex testament met veel bepalingen maakt, kun je een bedrag van €500 tot €1000 betalen. Als je een huwelijk wil laten registreren, moet je meestal een klein bedrag aan de notaris betalen. Deze kosten variëren meestal van €50 tot €150, afhankelijk van de omvang van de transactie.

Als je een contract of een overeenkomst moet laten opstellen, kunnen de kosten hoger zijn. Notarissen kunnen kosten rekenen voor de tijd die ze besteden aan het lezen, opstellen en beoordelen van het contract. Als je bijvoorbeeld een koopcontract voor een huis maakt, kunnen de kosten variëren van €200 tot €500, afhankelijk van de complexiteit van de transactie. Als je een pand of een bedrijf koopt, zal je meestal ook een notaris moeten inhuren om de transactie af te handelen. De kosten van de notaris zullen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van de transactie. Als je bijvoorbeeld een grote onroerendgoedtransactie afhandelt, kun je een bedrag van €1000 tot €3000 moeten betalen.

Als je een hypotheek moet afsluiten, moet je meestal ook een notaris inhuren. De kosten van een hypotheeknotaris zijn meestal afhankelijk van de omvang van de transactie. Als je bijvoorbeeld een klein hypotheekbedrag nodig hebt, zou je ongeveer €500 aan de notaris moeten betalen. Als je een grote hypotheek nodig hebt, kunnen de kosten oplopen tot €1000 of meer.

Voor een gemiddelde klus bij de notaris zul je gemiddeld 1.200 euro kwijt zijn. Dit is wanneer we met een minimaal bedrag van 800 euro rekenen en rekenen met een maximaal bedrag van 1.900 euro. Zoals je hierboven al hebt gelezen kan het veel lager uitvallen, maar dat is afhankelijk van een boel verschillende factoren.

Om samen te vatten, het kostenplaatje van een notaris kan variëren, afhankelijk van wat voor soort diensten je nodig hebt. Er zijn een paar kostenposten die je vooraf kunt bepalen, zoals de kosten voor een testament of een huwelijk, maar andere kosten kunnen variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de transactie. Als je een notaris nodig hebt, is het belangrijk om met verschillende notarissen te vergelijken om de juiste prijs te vinden.

Gemiddelde prijzen €800 - €1.900 Bespaar gem. 10% via kluskenner
Minimaal: €800 Gemiddeld: €1.200 Maximaal: €1.900
Minimaal Maximaal

Welke keurmerken kan een notaris bezitten?

Een notaris is een belangrijke juridische partner in het leven van een burger. Een notaris moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen om te kunnen worden geregistreerd en om de taken en verantwoordelijkheden als notaris te kunnen vervullen. Om de kwaliteit van de notariële dienstverlening te waarborgen hebben de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat (NBVN) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een aantal keurmerken en certificeringen opgericht die de notaris kan verkrijgen.

De eerste certificering is de NBVN-Gecertificeerde Notaris. Dit keurmerk garandeert dat de notaris aan alle wettelijke eisen voldoet en professioneel en zorgvuldig met zijn klanten omgaat. Om deze certificering te kunnen verkrijgen, moet de notaris een certificeringstraject doorlopen waarin hij zijn kennis en vaardigheden toont. Ook moet hij een kwaliteitscontrole ondergaan die aantoont dat hij aan alle wettelijke eisen voldoet.

De KNB-Gecertificeerde Notaris is een ander keurmerk dat een notaris kan verkrijgen. Dit keurmerk garandeert dat de notaris aan hoge kwaliteitsnormen voldoet, waaronder de competentie om zijn taken met de nodige zorgvuldigheid te vervullen. Ook moet de notaris aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het aantal jaar dat hij als notaris werkzaam is, en hij moet aantonen dat hij voldoende kennis en ervaring heeft.

Een derde certificering is de NBVN-Gecertificeerde Registernotaris. Deze certificering garandeert dat een notaris toegelaten is tot het Register van Notarissen, wat betekent dat hij aan alle wettelijke eisen voldoet en de kennis en vaardigheden heeft om zijn taken met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Ook moet de notaris aan kwaliteitscontroles onderwerpen om aan te tonen dat hij aan alle wettelijke eisen voldoet.

De laatste certificering is de KNB-Gecertificeerde Advocaat-Notaris. Dit keurmerk garandeert dat een notaris in staat is zijn taken met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De notaris moet aantonen dat hij de kennis en vaardigheden heeft om als advocaat-notaris te functioneren, waaronder het kunnen adviseren, opstellen en interpreteren van documenten.

De keurmerken van de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zijn bedoeld om de kwaliteit van de notariële dienstverlening te waarborgen. Deze certificeringen garanderen dat de notaris aan alle wettelijke eisen voldoet en dat hij de kennis en vaardigheden heeft om zijn taak met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.

Wat kan een notaris allemaal voor jou betekenen?

Een notaris kan zich buigen over vele verschillende zaken. Niet alleen waarvoor jij een notaris nodig zou kunnen hebben dus. We hebben hieronder een lijst met enkele werkzaamheden die een notaris allemaal uit kan voeren, zodat je een beeld krijgt wat een notaris zoal mogelijk maakt.

 • Opslaan van testamenten
 • Onderhandelen en opstellen van overeenkomsten
 • Verstrekken van informatie met betrekking tot erfrecht
 • Beëindiging van huwelijken
 • Uitvoeren van hypotheken en andere kredietovereenkomsten
 • Uitvoeren van notariële akten
 • Verlenen van notariële diensten bij het aangaan van zakelijke transacties
 • Het vastleggen van de relaties met betrekking tot het bezit of de eigendom van vermogen
 • Beheer van beleggingsportefeuilles
 • Verlenen van advies over vastgoed, schenkingen, trustvermogen, maatschappen en andere financiële transacties
 • Verstrekken van informatie met betrekking tot erfrecht, schenkbelasting en andere belastingen
 • Verstrekken van informatie met betrekking tot het opstellen van statuten, statutenwijzigingen en andere documenten
 • Het opstellen van testamenten, wilsbeschikkingen en andere documenten die nodig zijn bij vermogensplanning
 • Het nemen van maatregelen inzake het verkopen en kopen van onroerend goed
 • Het verlenen van advies met betrekking tot het aangaan van zakelijke transacties en het opstellen van contracten

Notaris offertes aanvragen

Vul je postcode in om te beginnen

Plaats je klus